צרו קשר
יצירת קשר
קורס דוחות כספיים

קורס דוחות כספיים נועד לשפר את רמתו המקצועית של התלמיד, להקנות כלים מעשיים לעבודה בחברה כמנהל חשבונות עצמאי,לעלות את מיומנותו וביטחונו של התלמיד.

הקורס משלב בין נושאים תאורטיים לבין עבודה מעשית על מאזן החברה, דגש מיוחד על סגירת שנה, כולל מבחן מסכם, והכנת תזרים מזומנים של החברה לפי נתוני המאזן.

הנושאים הנלמדים בקורס:
 • רכוש קבוע
 • פחת נצבר, כולל הוצאות פחת
 • עלות מופחת
 • רכוש שוטף
 • הוצאות מראש
 • התחייבויות לזמן ארוך
 • התחייבויות שוטפות
 • הוצאות לשלם
 • הון מניות
 • גרעון בהון, הון חוז
 • עתודה לפיצויים, בניכוי יעודה לפיצויים

כתובת

עקוב אחרינו

שלח מייל